🌌Is de dood het einde, of een transitie?

Het leven is een proces dat andere processen in gang zet - dwingt dat tot een andere blik op de dood?

Read →